ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (อ่าน 424) 05 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพ (อ่าน 416) 04 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาหอประชุม (อ่าน 430) 11 ก.ค. 65
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เสริมสร้างทักษะอาชีพ (อ่าน 739) 02 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (อ่าน 403) 09 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนแบบเรียนวิชาการ (อ่าน 390) 04 เม.ย. 65
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 842) 03 เม.ย. 65
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 853) 03 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 867) 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 764) 30 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานแบบ 205-26(แบบพิเศษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 353) 21 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา (อ่าน 7313) 13 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน (อ่าน 7285) 11 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารแบบสี (อ่าน 7297) 02 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สีดำและสีอื่น ๆ (อ่าน 7317) 13 พ.ค. 63
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2563 (อ่าน 7547) 05 พ.ค. 63
แนวทางการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี2563 (อ่าน 7575) 05 พ.ค. 63
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7489) 02 พ.ค. 63
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม (อ่าน 7685) 15 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน (อ่าน 7256) 12 มี.ค. 63