ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ปี 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.37 KB
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดนครปฐม

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 433.21 KB