ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 พ.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1-2563
01 เม.ย. 63 ถึง 10 พ.ค. 63 ปิดภาคเรียน
31 มี.ค. 63 อนุมัติจบการศึกษาภาคบังคับและอนุมัติจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1
23 มี.ค. 63 ถึง 27 มี.ค. 63 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
16 มี.ค. 63 ถึง 20 มี.ค. 63 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
13 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบนักเรียนที่ติด 0 ร. มส.
04 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2-2562
18 ก.พ. 63 ถึง 22 ก.พ. 63 แนะแนวศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ งานแนะแนว
12 ก.พ. 63 ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
24 ม.ค. 63 สอบ PRE O-NET ม.6 - Post O-NET ม.3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมสุริวงค์-วัลลภา โคลงฉัน/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ม.ค. 63 หยุดร่วมกิจกรรมวันครู
11 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
08 ม.ค. 63 ถึง 09 ม.ค. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 2-2562
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 8-9 มกราคม 2563 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา แต่งกายชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
06 ม.ค. 63 สอบ PRE O-NET ม.3
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยากำหนดสอบ PRE O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563  Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมสุริวงค์-วัลลภา โคลงฉันท์/ ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
27 ธ.ค. 62 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่
ชุดสวยงาม สุภาพ กลุ่มบริหารทั่วไป
23 ธ.ค. 62 ถึง 27 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันคริสต์มาส
-กิืจกรรมการประกวดการ์ดวันคริสต์มาส
-กิจกรรมการประกวด Christmas dance And Sing
-กิจกรรมการแสดงละครประวัติวันคริสต์มาส
เสื้อแดง